Ombudsdienst

Laatste wijziging: 20 mei 2022 , door Ombudsdienst

Waarom een ombudsdienst?

De organisatie van een ziekenhuis is een complex gebeuren waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Centraal hierin staat de patiënt, die omwille van zijn ziekte bijzonder kwetsbaar is. Hij wordt omringd door zijn familie die bekommerd is en zich voortdurend vragen stelt over de opname en het verloop van de ziekte. Zowel patiënt als familie hopen continu op beterschap en zoeken naar uitleg en verklaringen.

Het uiteindelijke doel van de ombudsdienst is een verhoging van de kwaliteit, dienstverlening en de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis.

Door de inrichting van een ombudsdienst kiezen wij voor een directe afhandeling van klachten, maar ook voor preventie: hoe leren uit patiëntenervaringen van het verleden om gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden?

Responsive Image

Suggesties, incidenten, vragen of klachten?

Daarom is je mening over je verblijf in ons ziekenhuis voor ons van groot belang. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als je deze bevindingen, zowel positief als negatief, aan ons kenbaar maakt. Als je problemen of klachten hebt, adviseren wij deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen - geneesheer, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers - te bespreken. Incidenten, dat zijn onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt hebben geleid of zouden kunnen leiden, kunnen ook bij ons gemeld worden.

Heb je suggesties, een probleem waar je zelf geen oplossing voor weet, of heb je een vervelende situatie meegemaakt in ons ziekenhuis? Je kunt bij de ombudsdienst terecht met al je opmerkingen, suggesties en klachten in verband met de zorgverlening in het ziekenhuis. Om zo snel mogelijk geholpen te worden en je contact met de ombudsdienst zo efficient mogelijk te laten verlopen, gebruik je best het contactformulier. Daarnaast kan je de ombudsdienst ook bereiken op het telefoonnummer 011 33 54 90.

 

Wat kan je van de ombudsdienst verwachten

De ombudspersoon is de schakel tussen de patiënt, de familie enerzijds, en de zorgverleners en het ziekenhuis anderzijds.

De belangrijkste opdrachten van de ombudspersoon zijn:

  • Communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar bevorderen
  • Bemiddelen met de bedoeling een oplossing te bereiken
  • De patiënt inlichten over verdere mogelijkheden wanneer geen oplossing bereikt wordt
  • Verstrekken van info over de organisatie en de werking van de ombudsdienst
  • Formuleren van aanbevelingen om herhaling te voorkomen

 

Werkwijze 

  • Contacteer de ombudsdienst via het formulier (of via 011 33 54 90).
  • De ombudspersoon zal je informeren over het verloop van een klacht.