Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

BIOMMS project

Laatste wijziging: 24 januari 2022

Study on new candidate biomarkers in multiple sclerosis

 

Principal Investigator: Prof. Dr. Veerle Somers

 

The purpose of this study is to better understand the biological properties of new candidate auto-antigens (such as SPAG16), and the role of these candidate auto-antigens in the disease process of multiple sclerosis (MS).

This objective is achieved by means of various projects. First of all, the T-cell reactivity against this candidate auto-antigen (recombinant SPAG16 and derived peptides) will be studied in serum of MS patients and healthy controls using in vitro and ex vivo flow cytometric analysis. By studying the T-cell response
against this antigen in MS patients and controls (frequency and functional aspects
such as cytokine profile) can teach us more about the possible pathogenic role of the antigen in MS. Alternatively, the antibody response against SPAG16 (and other candidate biomarkers) will further
be studied in serum (and if available also in cerebrospinal fluid) of MS patients using ELISA, to determine whether these antibodies may serve as a biomarker.

 

Het doel van deze studie is een beter inzicht te krijgen in de biologische eigenschappen van nieuwe kandidaat autoantigenen (zoals SPAG16) en de relevantie van deze kandidaat autoantigenen in het ziekteproces van multiple sclerose (MS).

 

Deze doelstelling wordt bereikt aan de hand van verschillende deelprojecten. Enerzijds zal de T-celreactiviteit tegen dit kandidaat autoantigen (recombinant SPAG16 en afgeleide peptiden) bestudeerd worden aan de hand van in vitro en ex vivo flow-cytometrische analyse in het serum van MS-patienten en gezonde controles. Studie van de T-cel respons tegen dit antigen in MS-patienten en controlepersonen (frequentie en functionele aspecten zoals cytokineprofiel) kan ons meer leren over de mogelijke pathogene rol in MS. Anderzijds wordt de antilichaamrespons tegen SPAG16 (en andere kandidaat biomerkers) verder bestudeerd aan de hand van ELISA in serum (en indien beschikbaar cerebrospinaal vocht) van MS-patienten om na te gaan of deze antilichamen kunnen fungeren als biomerker.